Sponsorpolitik – Lantmännen Cerealia

 

Lantmännens syn på sponsorering

Hos Lantmännen ønsker vi gennem vores sponsorengagementer at bidrage med viden om vores ansvar fra land til bord.

Vi er en af Nordens største koncerner inden for fødevarer, energi og landbrug, og vi har både et ansvar og en unik mulighed for at påvirke udviklingen i en bæredygtig retning.

Vores samarbejder er af forskellig art, altid med et bredt engagement på det område, hvor vi selv opererer og kan bidrage. Samarbejderne er nøje udvalgt for at skabe forudsætninger for gode relationer med vores målgrupper, øget interesse og engagement for vores virksomhed samt nye forretninger med dem, vi møder på vores vej.

Lantmännen Cerealias sponsorpolitik

Vores varemærker bruger sponsorering direkte knyttet til relationsskabende og salgsfremmende aktiviteter, som giver målbar indvirkning på resultaterne. Vi forærer ikke produkter som gaver eller kampagner.

Eksempler på sponsorprojekter inden for Lantmännen Cerealia

Tjekliste for sponsorering

Vi modtager mange henvendelser og forslag til samarbejde af forskellig art.  Vi bruger følgende tjekliste, når vi vurderer mulige samarbejdsmuligheder:

  • Sponsorering for os handler om et samarbejde mellem to parter, hvor begge får et klart udbytte.
  • Vi takker nej til samarbejder, som udelukkende drejer sig om gaver og gratis produkter.
  • Vi prioriterer projekter, der understøtter varemærket Lantmännen og vores ansvar fra jord til bord.
  • Vi ønsker at bidrage med vores viden om og passion for mad, sundhed og miljø – for en bæredygtig udvikling i samfundet.
  • Vi prioriterer projekter, som flere af vores varemærker kan have gavn af.
  • Al sponsorering skal overholde vores adfærdskodeks. Dermed sponsorerer vi ikke politiske eller religiøse organisationer, risikable aktiviteter, aktiviteter, som kan skade mennesker, dyr eller miljøet, samt aktiviteter, der kan opfattes som stødende eller uetiske.
  • Vær konkret med dine modydelser – giv os en klar idé om, hvad Lantmännen Cerealia vinder ved et samarbejde.
  • Eksponering af logoet er ikke nok for os til at yde sponsorstøtte, men skal altid kombineres med et eller flere af ovennævnte punkter.