Test dig selv!

Chris MacDonald og Just Human er på en ambitiøs mission: Inden 2050 skal så mange danskerne som muligt trives mentalt og fysisk.

Just Human er en non-profit bevægelse, hvor medlemmerne af Just Human inspireres og udfordres inden for mental velvære, fysisk aktivitet, søvn, ernæring og stressbalance til at gøre en positiv forskel for sig selv og ikke mindst for andre! Læs mere om Just Human på: justhuman.dk

Lad os hjælpe hinanden til en bedre livskvalitet. Test dig selv!

 

Social Ko

DO YOU DARE TO CARE?

Vi er sociale væsener af natur. Vores følelsesmæssige, psykologiske og fysiske velvære er dybt afhængig af kvaliteten af vores sociale relationer. Med andre ord er vi mennesker fuldstændig fortabte, hvis vi er alene! Vi kan være empatiske og tage vare på hinanden, men vi kan også udvise stort had. At have mod til at vise omsorg og empati, både over for sig selv og andre, er en god målestok for, om vi trives.

 

 


 

ER DU ENERGISK?

Albert Einstein har engang sagt: ”Nothing happens until something moves”, som frit oversat til dansk betyder: ”Der sker ikke en dyt, før noget bevæger sig”, og intet kan bevæge sig uden energi. At være energisk er en af de stærkeste, menneskelige egenskaber og en nødvendighed for at kunne trives. Vores daglige valg og vaner i relation til søvn, fysisk aktivitet, stressbalance og ernæring regulerer i høj grad, om vi er energiske eller ej. 

 


  

Motivation ko

 

ER DU MOTIVERET?

Motivation er en kompleks størrelse. Den bliver påvirket af en række faktorer, hvor information, viljestyrke og følelsen af at være kompetent er tre grundlæggende elementer. Tre simple spørgsmål kan være med til at definere, om du er motiveret.

 

 


 

Humør ko

 

4. HumørER DU GLAD?

Danskerne er udråbt som verdens lykkeligste folkefærd, men hvordan står det til med din trivsel? Trivsel er meget mere komplekst end bare følelsen af lykke. Mange følelser og faktorer er i spil, når det kommer til trivsel. Blandt andet dét at beskæftige sig med ting, der giver mening og at hjælpe andre. Men at være glad er samtidig en god målestok for, om du trives..